ПОРТФОЛИО          РЕАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

ЖК Сити парк 120м2

3D визуализация проекта