ПОРТФОЛИО          РЕАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

ЖК Neva towers 110 м2