ПОРТФОЛИО          РЕАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

ЖК Сильвер 95м2

3D визуализация проекта