ПОРТФОЛИО          РЕАЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

ЖК Вандер парк 150м2

3D визуализация проекта